หน้าหลัก

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในสถานการณ์ปัจจุบัน