เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19

ผู้เข้าชม

5909
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
34
319
5280
364
1385
5909

Your IP: 54.236.59.154
2020-08-08 02:41

Uncategorised

Sports day

ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 42
    เนื้องด้วยวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ได้จัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด "ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 42" เพื่อให้ผู้เรียนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยังเป็น
กิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วย


อ่านเพิ่มเติม: Sports day

ตรุษจีน 63

ตรุษจีนกิจกรรม

         ด้วยกลุ่มสาระต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น
เพื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของวันดั่งกล่าว และยัง
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับผู้เรียนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: ตรุษจีน 63

RT ป.1

         การประเมินผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ด้านการอ่านออกเขียนได้ (RT)

    เมือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครได้รดำเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านออกเขียนได้  
ปีการศึกษา 2562   ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร


อ่านเพิ่มเติม: RT ป.1

ผลการทดสอบคู่ขนาน PRE-ONET

   ผลการทดสอบคู่ขนาน PRE-ONET ครั้งที่ 1-3
ปีการศึกษา 2562  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เป็นรายบุคคล   
ขั้นตอนทราบผล

อ่านเพิ่มเติม: ผลการทดสอบคู่ขนาน PRE-ONET

บุคลากรโรงเรียน

เว็บการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม Class for Heart ห้องเรียนครอบครัวเพื่อหัวใจและพัฒนาการลูกรัก ของโรงพยาบาลเอกชัย

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com